SIER Tineret Bucuresti LogoCNEE2019 Conferința Natională și Expoziția de Energetică - CNEE, este o manifestare științifică, inițiată si promovată de SIER, organizată o data la doi ani, deschisă specialiștilor din unitățile de exploatare a instalațiilor energetice (producerea, transportul si distribuția energiei electrice și termice), consumatorilor, instituțiilor de proiectare și cercetare, instituțiilor de invățământ superior, fabricanților de echipamente/produse și furnizorilor de servicii etc., interesați în schimbul de opinii, idei, soluții și realizări recente, cu aplicabilitate la diversele activități ale domeniului energetic.

CNEE iși propune să supuna dezbaterii specialiștilor întreg spectrul de problematici structurat, în principal, pe următoarele subiecte majore:

 • Piața de energie electrică/termică (politici energetice, tarife, suport etc.).
 • Planificarea, dezvoltarea, exploatarea și mentenanța instalațiilor energetice.
 • Producerea energiei în centrale mari.
 • Producerea distribuită.
 • Energii regenerabile.
 • Transportul și distribuția energiei electrice/termice.
 • Smart Grids.
 • Furnizarea energiei electrice/termice.
 • Consumatorii de energie electrică/termică.
 • Calitatea energiei electrice/termice.
 • Siguranța în funcționare a Sistemului Energetic și a alimentării cu energie electrică/termică.
 • Siguranța în funcționare la utilizatorii rețelelor electrice de transport și distribuție a energiei electrice/termice.
 • Impactul funcționării instalațiilor energetice asupra mediului.
 • Tehnologii moderne aplicabile în SEN.
 • Formarea specialiștilor.

facebook    twiter    plus    youtube    linkedin

Program CNEE 2019

Call for Papers

Formular de participare

Instructiuni de redactare lucrari

Referat Template

Lista referatelor înscrise la CNEE 2019

Lista meselor rotunde înscrise la CNEE 2019

CONTACT

Adresa de corespondenta:
Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr.15, bl.15, sc.E, ap.12, Sector 2

Telefon: 0722.361.954

E-mail: office@sier.ro


© - SIER 2019